Kunstneren og mennesket

Helt fra min tidlige barndom har behovet for at gøre, handle og besidde andre udfordringer i livet, end pligten og skyldfølelsens tidskrævende omfavnelser, været en del af mig. Med en gnist af personlig søgen efter udfordringer gik mine ønsker for kreativitet op i graderne og blev et behov for mig. Det er vigtigt for mig at skabe kunst "uden for meget hoved" - det skal komme af sig selv. Ofte opstår de spontane ideer på cykelture rundt i omegnen eller på lange traveture ved vandet.

I september 1994 åbnede jeg min første egentlige udstilling. Udstillingen gjorde op med den generthed og forsigtighed, som fulgte i hælene på mig, som konsekvens af at være selvlært kunstner og samtidig gav den lyst til mere.

Ved siden af titlen som ægtemand, far og senere farfar valgte jeg i 1996 at fordybe mig i min interesse for kunst og det kreatives udfoldelsesmuligheder ved at sige arbejdet som bankmand fra. Kreativitet, tanker og produktion af kunstværker af forskellig art fik nu plads og tid til at fylde i hverdagen. Valget viste sig at være det rigtige for mig og min trivsel med det nye liv, blev en frodig kilde til stor kreativ produktivitet.

Med den ændrede livssituation blev tiden - råderummet over min tid til at være skabende - udvidet, så pludselig kom tanker om filosofi, meninger om og holdninger til livets store udfordringer, til at blande sig med hidtidige opgaver, såsom mine skulpturer og billeder m.m. De tanker og holdninger der altid har ligget hengemt i mine billeder og skulpturer, kunne nu samtidig anskues som levendegjort i mine ordblokke. Nogen meget utilgængelige af struktur, andre enkle og skarpe, men altid med krav til "god tid" idet "eftertanken" er langsomt opfattende, men berigende at vente på.

En dialog kunne skabes mellem tanker og materiale, mellem visualitet og eftertænksomhed, som et modspil, til virkelighedens overforbrug af vores - din og min tid, iklædt som en tempotilpasning, af livet, tiden og den fælles hverdag.

Jeg håber at læsere og seere af hjemmesiden ønsker at indgå i dialogen i et med og modspil, som hjemmesiden netop gerne skulle bidrage til. Tak for jeres opmærksomhed indtil nu, og hvis nogen skulle finde behov for bemærkninger, yderligere oplysninger og kommentarer, der kan vedligeholde levende kontakter, er I velkomne til at skrive, og jeg vil prøve at følge op, hvor det er muligt.

Kunst er, når ærlighed bliver til virkelighed


image